CareHouse is onderdeel van de Levéo Groep om nog betere zorg op maat te bieden op zowel cure als care. De groep bundelt de krachten van drie complementaire zorgorganisaties: CareHouse (begeleiding), De OpgroeiPraktijk (behandeling Jeugdwet 23-) en Perspectief (behandeling GBGGZ en SGGZ vanaf 18).

CareHouse biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongeren t/m 23 jaar met een ontwikkelingsbeperking, zoals autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking.