Perspectief is onderdeel van de Levéo Groep om nog betere zorg op maat te bieden op zowel cure als care. De groep bundelt de krachten van drie complementaire zorgorganisaties: CareHouse (begeleiding), De OpgroeiPrakijk (behandeling Jeugdwet 23-) en Perspectief (behandeling GBGGZ en SGGZ voor 23+).

Perspectief is er voor iedereen vanaf 18 jaar die hulp nodig heeft. Wij zijn met ruim 35 jaar ervaring gespecialiseerd in het bieden van hulp bij het oplossen van psychische problemen, klachten en stoornissen bij (jong)volwassenen en ouderen. Perspectief biedt psychologische hulp bij verschillende hulpgebieden vanuit de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ.